Vergoeding & tarieven

VERGOEDING

Diëtistenpraktijk GezondWeten heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat de eerste 5 – 6 afspraken worden vergoed vanuit de basisverzekering. Ben je aanvullend verzekerd? Dan kunnen er vanuit de aanvullende verzekering nog extra consulten worden vergoed.

De vergoeding vanuit de basisverzekering wordt altijd als eerste aangesproken. Deze vergoeding wordt verrekend met eventuele openstaande eigen risico (door behandeling in het ziekenhuis, medisch onderzoek of medicijngebruik kan het eigen risico al gebruikt zijn). In dit geval worden de consulten volledig vergoed. De vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van het eigen risico. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. 

tarieven gezondweten

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID DIETIST

Ook in 2023 is de diëtist direct toegankelijk. Je hebt geen verwijsbrief van je huisarts nodig om een afspraak te maken en van start te gaan. Tijdens het eerste consult stel ik aan de hand van een korte screening vast of dieetbegeleiding zonder tussenkomst van een arts gestart kan worden. Wanneer er toch contact met de huisarts nodig is, zal dit altijd in overleg gebeuren. 

KETENZORG

Wanneer je door de praktijkondersteuner van de huisarts naar de diëtist wordt verwezen in het kader van een zorgprogramma, bijvoorbeeld voor diabetes, hart-en vaatziekten, copd of kwetsbare oudere, dan wordt begeleiding van een diëtist volledig vergoed.  Dit gaat dan niet ten koste van het eigen risico.

dietist deurne

TARIEVEN

GezondWeten Deurne hanteert de volgende tarieven voor de zorgverzekeraars. 

INTAKE € 85,00 (60 min + individueel voedingsadvies) 

VERVOLG CONSULT €17,00 – 35,00 (15 – 30 min) 

WHATSAPP / MAILCONTACT  €0,00

Begin met chatten
1
Hoi! Hoe kunnen we je helpen?
Hoi! Waarmee kunnen we je helpen? Stuur gerust een berichtje.